Limba română

Întrebare

Alcatuiti acrostihul cuvintului ,,mama''

M
A
M
A

2 Raspunde