Matematică

Întrebare

In triunghiu ABC avem m (ungiului A) =46, m(unghiului C) =72si [AD] este inaltime, D apartine BC. Sa se afle m(unghiului BAD)

1 Raspunde

  • masura unghiului ADC=masura unghiului ABD-90 grade               daca masura unghiului C ESTE 72 atunci masura unghiului DAC este egala cu -...90 +72=162    180-162=18 REZULTA CA MASURA UNGHIULUI ....BAD este egala CU 46-18=28