Matematică

Întrebare

Cum era teorema ciorii (a ciocului de cioara) ?

1 Raspunde