Matematică

Întrebare

Scrieți numărul 35 la puterea 37 ca sumă de două cuburi perfecte

1 Raspunde

  • 35³⁷=35×35³⁶

    35³⁶=(35¹²)³   cub perfect

    35 = 27 +8 = 3³+2³

    35³⁷=35×(35¹²)³=(8+27)×(35¹²)³=(2³+3³) ×(35¹²)³ =(2×35¹²)³+(3×35¹²)³