Fizică

Întrebare

Un corp din argint are forma unui cub cu muchia de 10 cm.
Densitatea argintului este de 10500 kg/m3.
care este masa corpului ?

1 Raspunde

  • [tex]a=10 \ cm=0,1 \ m \\ \rho=10500 \ kg/m^3 \\ m-? \\ \rho= \frac{m}{V} \\ \Rightarrow m=\rho \cdot V \\ V=a^3 \\ \Rightarrow V=(0,1 \ m)^3 \\ \Rightarrow V=0,001 \ m^3 \\ \Rightarrow m= 10500 \ kg/m^3 \cdot 0,001 \ m^3 \\ \Rightarrow \boxed{m= 10,5 \ kg}.[/tex]