Fizică

Întrebare

Un cub din aluminiu are masa de 337,5 g. Densitatea aluminiului este de 2,7 g/cm3. Cât este latura cubului din aluminiu?

2 Raspunde

  • [tex]m=337,5 \ g=0,3375 \ kg \\ \rho=2,7 \ g/cm^3=2700 \ kg/m^3 \\ a-? \\ \rho= \frac{m}{V} \\ V=a^3 \\ \Rightarrow a= \sqrt[3]{V} \\ \Rightarrow V= \frac{m}{\rho} \\ \Rightarrow V= \frac{0,3375 \ kg}{2700 \ kg/m^3 } \\ \Rightarrow V= 0,000125 \ m^3 \\ \Rightarrow a= \sqrt[3]{0,000125 \ m^3} \\ \Rightarrow \boxed{a=0,05 \ m}.[/tex]
  • .....................................