Informatică

Întrebare

La ce nivel se face adresarea datelor stocate in memoria calculatorului?

1 Raspunde

  • Memoria internã este zona de stocare temporarã a datelor într-un calculator. Bit-ul (binary digit - cifrã binarã) reprezintã cea mai micã unitate de date ce poate fi reprezentatã si prelucratã de cãtre calculator.Deoarece datele reprezentate în memorie ocupã o succesiune de bytes, acestea sunt exprimate în multiplii unui byte..(adica 1MB,1GB,1TB).