Fizică

Întrebare

Un corp din oţel are densitatea de 7860 kg/m3 şi volumul de 180 cm3.
Care este masa corpului?

2 Raspunde

 • p=7860 kg/m³; V=180cm³;
  ⇒m=p·V
  ⇒m=7860 kg/m³·180cm³
  ⇒m=7860 kg/m³·0,00018m³⇒se reduce m³ cu m³;
  ⇒m=7860kg·0,00018
  ⇒m=1,4148kg=1414,8g;
 • [tex]\rho=7860 \ kg/m^3 \\ V=180 \ cm^3=0,00018 \ m^3 \\ m-? \\ \rho= \frac{m}{V}\\ \Rightarrow m=\rho \cdot V \\ \Rightarrow m=7860 \ kg/m^3 \cdot 0,00018 \ m^3 \\ \Rightarrow \boxed{m=1,4148 \ kg}.[/tex]