Limba română

Întrebare

Trasaturile vorbirii directe ?

1 Raspunde

 • -pune în valoare INDEPENDENŢA discursului citat faţă de cel ce citează; în unele cazuri, discursul care citează poate lipsi.
   -reproduce exact replica altui personaj sau a naratorului însuşi (aflat într-un moment anterior momentului vorbirii).
  CARACTERISTICI
  a)Introdus în text prin cuvinte de declaraţie (facultative)care pot apărea inaintea, în interiorul sau după replica introdusă
   b)Caracterizat prin prezenţa unei pauze în intonaţie , marcată grafic prin “:” (semn specific de punctuaţie)
   c)păstrează (reproduce) (reproduce) intonaţia (interogati (interogativă,exclamati ,exclamativă) din forma din forma în care replica a fost rostit n care replica a fost rostită. Intonaţia este ia este marcată grafic prin punctua grafic prin punctuaţie şi constituie tr i constituie trăsătura definitorie permanent definitorie permanentă a vorbirii când verbul de a vorbirii când verbul de declara declaraţie nu este folosit. ie nu este folosit.
  d)conservă ,în reproducerea replicii, n reproducerea replicii, persoana pronominal persoana pronominală şi/sau verbală din momentul rostirii ei (persoana I din momentul rostirii ei (persoana I şi a II - a; persoana a III a are func a; persoana a III a are funcţie referen ie referenţială) e)prezenţa substantivului a substantivului în vocativ n vocativ şi a verbului la verbului la imperativ e obligatorie.