Matematică

Întrebare

cel mai mare numar natural de 3 cifre distincte , divizibil cu 2 este ...

2 Raspunde