Limba română

Întrebare

Precizează funcția sintactică a cuvintelor din secvența: La produsul de serie care devine și satul românesc.... Cuvintele fiind care si devine.

1 Raspunde