Limba română

Întrebare

valore morfologica cuvintelor "era" "situat'
Centrul politic era situat..

2 Raspunde