Matematică

Întrebare

Cate numere cuprinse între 1 și 300 se împart exact la 3 sau 4 sau 5

2 Raspunde

  • 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81.......................  ( din 3 in 3 pana la 300)
    4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100.............................  ( din 4 in 4 pana la 300)
    5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115................................   ( din 5 in 5 pana la 300)
  • numere la 3: {1*3,2*3,3*3,4*3,5*3...100*3) deci de la 1 la 100 deci 100 de numere
    numere la 4: (1*4,2*4,...75*4} deci de la 1 la 75 deci 75 de numere
    numere la 5 :{1*5,2*5.....60*5} deci de la 1 la 60 deci 60 de numere