Matematică

Întrebare

Fie ecuația [tex] x^{2} [/tex] - ax + 20 = 0. Dacă 4 este o soluție a ecuației, atunci calculați media geometrică a soluțiilor ecuației date.

1 Raspunde

 • 4 este solutie a ecuatiei ⇒f(4)=0
    f(4)=0⇒16-4a+20=0⇒-4a=-36⇒a=9
    ecuatia devine : x²-9x+20=0
                           Δ=b²-4ac=81-4*20=81-80=1
                           x₁,₂=(9+/-1)/2
                           x₁=5
                           x₂=4
    media geometica =[tex] \sqrt{ x_{1}* x_{2}}= \sqrt{5*4} = \sqrt{20}=2 \sqrt{5} [/tex]