Matematică

Întrebare

Aria laterala a unei prisme patrulatere regulate cu toate muchiile egale este 64 cm².Lungimea uneia dintre muchiile prismei este egala cu ... cm.

1 Raspunde