Matematică

Pergunta

3. Copiază, pe caiet, exercițiile următoare și scrie A, dacă afir acă afirmația este falsă. a) -3 > -5; b) -5>2; e) -√3> -2; f) 3√/7>7√/3; j) |- √5 -4√3; k) |– 3√/2| > |-61; 4. Ordonează crescător următoarele numere reale: a) 1; 2; 3; √1; √2; √3; b) √7; 2,3; √√5; 2,5; √6; 2,7; c) √2​

0 Resposta

Você pode estar interessado