Matematică

Pergunta

Unghiurile AOC, AOB, BOD şi COD sunt unghiuri opuse la vârf. Unghiul AOC are 70°, aflați celelalte unghiuri!
Repede!!!!!!!!! Dau coroană!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​

0 Resposta

Você pode estar interessado