Matematică

Pergunta

Subiectul I (40p) 1. Mulțimea cifrelor numărului 1930056 este..... 2. Un unghi alungit are măsura de ......... 3. Mulţimea divizorilor lui 16 este... 4. Cel mai mic element al mulțimii A = {x EN/2 < x≤ 7} este..... 5. Doua unghiuri se numesc suplementare daca......... 6. Complementul unghiului cu măsura de 35° este.......... 7. Cardinalul mulțimii literelor cuvantului "enciclopedie" este.... 8.9 unghiuri formate în jurul unui punct sunt congruente. Masura unui unghi este....... 9. M = {n EN*/2" < 36}........ 10. Definiţi bisectoarea unui unghi.​

0 Resposta

Você pode estar interessado