Matematică

Pergunta

5. Scrie în locul picăturilor cuvintele care lipsesc. A) După clasa unităţilor urmează clasa b) Numărul 24 073 are cifra 0 la ordinul c) Numărul 100 000 este numă- rului 99 999. A) După ordinul miilor urmează ordinul b) Numărul 345 face parte din clasa c) Numărul 100 000 este numă- rului 100 001. ​.

0 Resposta

Você pode estar interessado