Matematică

Pergunta

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu bazele AB = 10 cm și CD = 4 cm, iar înălțimea AD = 6 cm. Dacă punctul M este mijlocul laturii BC, atunci aria triunghiului AMD este egală cu: a) 20 cm; b) 21 cm; c) 42 cm; d) 60 cm​.

0 Resposta

Você pode estar interessado