Matematică

Pergunta

6 Determinați cel mai mic număr natural nenul
care se împarte exact la: b 49, 63 si 70; f 18,45
și 54; a 2, 4 și 6; e 5, 10 și 45; c 8, 9 şi 18; g 44,
121 şi 132; d 24, 60 şi 84; h 16, 24 şi 72.

0 Resposta

Você pode estar interessado