Matematică

Pergunta

5 Folosind descompunerile în factori primi,
determinați cel mai mic multiplu comun al
numerelor
naturale din fiecare grupă:
a 2, 15, 35;
b 16, 20, 48;
c 6, 8, 14;
&28, 49, 35;
e 25, 70, 100;
f72, 54, 36;
g8, 80, 120;
h 120, 144, 240.

0 Resposta

Você pode estar interessado