Matematică

Pergunta

3 Stabiliți valoarea de adevăr a propoziţiilor: a 5€ (0,1. 2); d {0} = N\N*: Scrieti elementele multimii D. B (1, 7, 9) (0, 1, 6, 7, 8); e4e (1, 2, 4) (5, 6, 2, 1); D. C3 = {4, 7, 11); f{12, 13, 14} {1,2,3,4} = 0/ ​.

0 Resposta

Você pode estar interessado