Limba română

Pergunta

3 enunțuri polisemantice cu cuvintele: a trece, a face, a merge.​

0 Resposta

Você pode estar interessado