Matematică

Pergunta

AUTO
evaluare
La problemele 1 şi 2, încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. Un singur răspuns este corect.
1 Dacă ab+a3=85, atunci ab+ba este egal cu:
A 45;
B 66;
2 Dacă A=1+2+3+...+11
A 210;
C 84;
şi B=12+13+14+...+20, atunci A + B este:
C 400;
B 276;
a Este posibil ca pe tablă să apară scris numărul 14?
b Prezintă o modalitate de calcul pentru ca pe tablă să fie scris numărul 63.
Grila de evaluare: Subiectul 1
2p
Timp de lucru: 30 de minute
La problema 3, scrie rezolvările complete.
3 Pe o tablă sunt scrise numerele 7, 4 şi 11. Orice elev poate scrie pe tablă suma a două numere
aflate pe tablă. Ajutor @danait

0 Resposta

Você pode estar interessado