Matematică

Pergunta

4. Se consideră cubul ABCDA'B'C'D', cu B'C' = 10√2 cm. a) Aflaţi aria triunghiului BDC! b) Arătaţi că (AB'D') || (BDC).​

0 Resposta

Você pode estar interessado