Fizică

Pergunta

Încercați să reduceți mișcarea în raport cu solul a unui punct de pe roata unei mașini aflată în mișcare rectiliene. Pentru aceasta folosiți o rotiță pe care fixați un punct. Rostogoliți rotița de-a lungul unei rigle așezată pe o foaie de hârtie și trasați traiectoria punctului.

0 Resposta

Você pode estar interessado