Matematică

Pergunta

Care este cel mai mare număr impar scris cu cinci cifre distincte și având suma cifrelor 32 Dar cel mai mic.

1 Resposta

  • Răspuns:

    • Cel mai mare numar impar scris cu cinci cifre distincte și având suma cifrelor 32  este  98753

    9 + 8 + 7 + 5 + 3 = 32

    • Cel mai mic  numar impar scris cu cinci cifre distincte și având suma cifrelor 32  este 35789

    3 + 5 + 7 + 8 + 9 = 32

Você pode estar interessado