Matematică

Pergunta

5 Diagonalele dreptunghiului MNPQ se intersectează în punctul O. a) Dacă MOQ = 72°, calculați măsuril unghiurilor MON şi MPQ. b) Dacă MQO = 26°, calculaţi măsuril unghiurilor MOQ şi MPN.

0 Resposta

Você pode estar interessado