Matematică

Pergunta

28. In paralelogramul ABCD, AB > BC, se aleg M € [AB], N € [DC] astfel înca [MB]= [DN] = [BC]. Dacă se duc BR perpendicular pe MC si DP perpendicular pe AN să se arate că: a) P si R sunt coliniare cu mijloacele laturilor [BC] si [AD]; b) DP||BR si AR||PC c) MN, PR si BD sunt concurente.

0 Resposta

Você pode estar interessado