Limba română

Pergunta

1. Încercuiește litera corespunzătoare seriei care conține numai cuvinte noi.
a. abis, bleu, enervat, jder
b. bord, declin, etaj, mouse
c. e-mail, fax, gadget, iarbă
d. incert, lexic, mărar, peluză

2. Taie intrusul din fiecare serie de cuvinte cu același sens.
a. deteriorat, hodorogit, paradit, rablagit, stricat
b. a se deplasa, a se duce, a merge, a se mișca, a umbla​

0 Resposta

Você pode estar interessado