Limba română

Pergunta

Precizează ce deosebire de formă există antre verbele cu rol de predicat din propozițiile: a) Maria citește mult. B) Sora ei nu citește mult.

0 Resposta

Você pode estar interessado