Istorie

Pergunta

Formulează două enunțuri istorice cu referire la implicarea Marilor Puteri europene în soluţionarea problemei românești, utilizând termenii divanuri ad-hoc, Convenția de la Paris. ​.

0 Resposta

Você pode estar interessado